De wereld wordt steeds individualistischer en dit geldt ook voor de sport. Steeds meer mensen sporten tegenwoordig individueel. Sporten als fitness, hardlopen, fietsen en wandelen hebben de afgelopen jaren veel nieuwe deelnemers gekregen. Dat de individuele/ongeorganiseerde sporten steeds groter worden blijkt uit cijfers van NOC*NSF, waarin zij de top 5 domineren. Met fitness als meest beoefende sport en achtereenvolgend de wandelsport, zwemmen, hardlopen en wielrennen is de individuele sporter steeds nadrukkelijker aanwezig. Tegelijkertijd daalde de populariteit van toonaangevende sporten, zo blijkt uit het aantal lidmaatschappen. Cijfers geven daarnaast ook weer dat bijna al deze individuele sporten (in absolute aantallen) zijn gestegen ten opzichte van 2016. Kijkend naar het aantal lidmaatschappen is opvallend dat de vijf populairste sporten van de afgelopen jaren, namelijk voetbal, tennis, vissen, golfen en gymnastiek een daling laten zien in het aantal lidmaatschappen. Voor de andere vijf bonden uit de top 10, geldt dat drie sportbonden zijn gegroeid, namelijk hockey, zwemmen en volleybal. Het marktaandeel per sportbond verschilt en staat tegenover de wekelijkse deelname aan deze zelfde sport. Voor de bonden van voetbal, tennis, sportvisserij, golfen, hockey en motorsport geldt dat zij meer leden hebben dan dat er mensen zijn die wekelijks de sport beoefenen, terwijl er ook sportbonden zijn die maar een minimaal marktaandeel hebben. De sportvisserij, golf en voetbal hebben het hoogste ledenaantal die niet wekelijks de sport beoefend. Er zijn 26 overige sporten, waarbij de wekelijkse deelname hoger ligt dan het aantal leden dat is aangesloten bij de bond. De grootste verschillen hierbij zijn vooral bij zwemmen.

De cijfers van de toenemende ongeorganiseerde sporten en de dalende lidmaatschappen lijken elkaar logischerwijs te beïnvloeden.

Sporten in Overijssel

Uit het onderzoek van NOC*NSF blijkt tevens dat Overijssel met ongeveer 35% relatief gezien de meeste lidmaatschappen had in 2017. Ook geldt dat de sportdeelname relatief gezien hoog is in Overijssel. Met een sportdeelname van 65% behoort zij ook in deze categorie tot een van de sportiefste provincies. Opvallend is verder het percentage verschil tussen de lidmaatschappen en sportdeelname in de provincie. De sportdeelname in Overijssel laat een stijging zien in de afgelopen jaren. Het percentage lidmaatschappen in Overijssel heeft de laatste jaren vooral geschommeld met een minimaal verschil.

Vraag verandert

Belangrijk voor ondernemers in de sport is het inzien van de verschuiving naar sporten die mensen op iedere moment naar keuze kunnen beoefenen. Door deze verandering is het noodzakelijk dat het aanbod binnen de sport mee verandert. Er zal meer en meer behoefte zijn aan openbare ruimtes of mogelijkheden om 24/7 te sporten, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Individualisering betekent niet meteen dat ieder individu op zich zelf wil sporten. Een trend in de sport is dat mensen in kleine groepen gaan sporten, zoals fitnessen of zwemmen.

Sporten kost veel tijd

Mogelijke oorzaken van de dalende lidmaatschappen zijn volgens het Mulier Instituut ontstaan door de leef/werk omgeving. Tijdgebrek wegens werk/studie en moeheid zijn belemmeringen om niet actief lid te zijn binnen een vereniging. Daarnaast willen mensen niet meer vastzitten aan de verplichtingen die een lidmaatschap met zich meebrengen (consumptief gedrag) en hebben ze voorkeur voor andere dingen. Vooral bij de jonge volwassenen (20 t/m 35 jaar) zijn bovenstaande belemmeringen reden genoeg om sportdeelname in vrije vorm te prefereren boven een lidmaatschap.

Inspelen op de veranderingen in de sport

De individualisering kan sportverenigingen dusdanig beïnvloeden en dus is het belangrijk dat er wordt ingespeeld op de individualisering. Mogelijkheden om in te spelen op de individualisering is het open stellen van accommodaties en aanbod op maat. Een voorbeeld van sportaanbod op maat is het concept Kicks, gestart door de KNVB. Kicks biedt jongeren de mogelijkheid om te voetballen wanneer ze zelf willen. Een ander aanbod op maat door de KNVB en clubs is het organiseren van 35+ en 45+ teams die slechts maandelijkse verplichtingen hebben.

Ondanks de individualisering zien we dat de sportverenigingen in Overijssel zich nog prima staande houden in vergelijking met andere provincies. De individuele sportdeelname stijgt ook in Overijssel, maar de lidmaatschappen laten (nog) geen jaarlijkse daling zien. We zouden kunnen zeggen dat het voor verenigingen in Overijssel nu het ideale moment is om een daling van de lidmaatschappen te voorkomen. Wanneer een daling eenmaal plaatsvindt is het moeilijker om deze weer om te buigen. Preventief werken is namelijk succesvoller en makkelijker dan achteraf.

Door: Martijn Brinkman – Sales & Marketing @ Sport2Inspire