Strategie & concept

Wij inspireren en helpen merken, bedrijven en (sport)organisaties om (de juiste) sport op de juiste manier in te zetten voor een heldere ‘brand identity’ en positionering. We nemen klanten en fans mee in het verhaal waar je als merk voor staat. Wij stellen een heldere sportmarketingstrategie op, met de vertaling van sportsponsoring en activatie naar sales. Bij Sport2Inspire begint de strategie (bijna) altijd met een gedegen onderzoek om heldere doelstellingen te kunnen formuleren en activaties te realiseren die aansluiten op de doelgroep(en). Hieronder staan aangeboden diensten om voor u tot een passende strategie te komen.

Concept ontwikkeling sponsoractivaties & -campagnes

Wanneer je een emotionele band met de fans wil opbouwen door middel van sportsponsoring zijn succesvolle activaties en campagnes noodzakelijk. Deze emotionele band zorgt vervolgens voor een hogere ROI. Sport2Inspire helpt je een keuze te maken bij de vele verschillende sponsoractivatie mogelijkheden. Wij zorgen via de sponsoractivatie voor het onderscheid ten opzichte van je concurrentie en een emotionele band met je klanten/fans.

Sponsor effectiviteit scan (ses)

 

De speciaal door Sport2Inspire ontwikkelde Sponsor Effectiviteit Scan geeft het bedrijf een mooi beeld van de huidige status van de sponsoring, de mogelijkheden en de aansluiting op het bedrijfs-DNA en de doelstellingen. Vanuit een interactieve sessie met medewerkers van jouw bedrijf bespreken wij de huidige sponsoring, de (marketing)doelstellingen van het bedrijf en hoe we deze doelstellingen realiseren door op een effectieve manier het sponsorship te activeren. In deze sessie bepalen we tevens een helder (sponsor)doel en koppelen dit aan (een) relevante doelgroep(en) van jouw bedrijf. Sport2Inspire stelt een SES-document op met heldere kaders, waar in de toekomst opgelet dient te worden bij de totstandkoming van sponsoring en activatie zodat die qua branding / uitstraling aansluit op die van jouw bedrijf.

Marktonderzoek

Meten is weten. Bij Sport2Inspire werken we het liefst vanuit een gedegen basis. De inzichten vanuit onderzoek helpen de effecten op KPI’s te kwantificeren en geeft de mogelijkheid om gericht bij te sturen in de sportsponsoractiviteiten om een hogere ROI te realiseren in je sponsoring. Vanuit onderzoek kunnen we organisaties nog succesvoller maken.

 

Customer journey ontwikkeling en advies

Een goede customer journey gaat op detailniveau uit van de waarnemingen van jouw (potentiële) klantengroep binnen de verschillende contactmomenten. De customer journey geeft heldere inzichten in alle fases die je (potentiële) klanten doorlopen voor, tijdens en na afloop van een aankoop of event. Sport2Inspire heeft veel ervaring in het onderzoeken, verbeteren en ontwikkelen van een customer journey per doelgroep.

 

(her) positioneringsadvies

Het gaat om de gedachtewereld van je klant. Ben jij de aanbieder waar men aan denkt wanneer ze jouw product of dienst zoeken? Sport2Inspire helpt merken die “breinpositie” te krijgen door sport in te zetten als (emotionele) verbinder met je klant of fan. Wij zorgen voor een onderscheidende positionering, zodat de klant ook echt een reden heeft om voor jou te kiezen.