Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De content is door Sport2Inspire met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Sport2Inspire aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • Sport2Inspire is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Sport2Inspire te worden verzocht.
  • Sport2Inspire zal de door u ingevoerde, persoonlijke gegevens niet aan derden doorspelen zonder schriftelijke toestemming vooraf.
  • Sport2Inspire behoudt zich het recht voor ingevoerde NAW- en/ of mailgegevens op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving over toekomstige promotieacties of andere marketingactiviteiten.