fbpx

Blog Detail

Home/Marketing/Een terugblik op de samenwerking van Judo Bond Nederland en Sport2Inspire

Een terugblik op de samenwerking van Judo Bond Nederland en Sport2Inspire

Sport2Inspire blikt samen met Koen in ’t Veld, Sales- en partnermanager bij Judo Bond Nederland (JBN), terug op hun samenwerking.

Kun jij ons iets vertellen over JBN en je eigen rol binnen de organisatie?

“JBN behartigt en bewaakt de judo belangen in Nederland. Binnen JBN heb je een aantal afdelingen; topsport, evenementen en sportparticipatie. Deze laatste ondersteunt de leden en alle clubs. Ik ben drie jaar geleden aangesteld omdat de bond een nieuwe weg wilde inslaan om meer inkomsten te genereren. Onder andere door middel van sponsoring en ledenwerving. In het verlengde daarvan zijn er projecten gestart, waaronder TuimeljudoPlus. Dit om meer financiële stabiliteit binnen de organisatie te krijgen. Vanuit die pijler ledenwerving en behoud hebben wij de vraag uitgezet hoe wij het beste TuimeljudoPlus kunnen neerzetten.”

Hoe zijn jullie bij Sport2Inspire terecht gekomen?

“Wij hebben bij de Rabobank aangegeven meer te willen doen op het gebied van sponsoring. Vanuit de sportstimuleringsprojecten van de Rabobank (in samenwerking met NOC*NSF) is het idee geopperd om uit de poule van experts waar Martijn van der Lee van Sport2Inspire ook bij aangesloten is, expertise in te schakelen voor ondersteuning. Wij hebben hele mooie ideeën die soms stranden of op de plank blijven liggen. Toen de Rabobank uren beschikbaar stelde hebben wij intern de keuze gemaakt om deze in te zetten voor de projecten ‘zeker bewegen’ en ‘TuimeljudoPlus’.”

“In het eerste gesprek met Martijn hebben wij gesproken over TuimeljudoPlus. Als bond liepen we een beetje vast in de volgende stappen die we moesten nemen. Martijn is vaker aangeschoven en toen hebben we verschillende scenario’s besproken en uitgewerkt.”

Wat was voor jullie de toegevoegde waarde van Sport2Inspire?

“Op een gegeven moment heeft Martijn, echt de vraag gesteld: ik moet nu weten, gaan we over links of rechts? Dan gaan we met die clubs aan de slag en deze partijen gaan we benaderen voor een pilot en er moest een klein marktonderzoek komen. Iedereen gaat een BSO benaderen met een door Martijn vooropgestelde vragenlijst. Uiteindelijk heeft Martijn ook een geweldige Excel sheet gemaakt, waarbij alle posten overzichtelijk werden gemaakt en doorgerekend. Hij gaf daarin in detail aan: Wat moet allemaal aangeschaft worden? Van de de kosten van bijvoorbeeld het wassen, de judopakjes, het vervoer, etc. In het overzicht kom je dan bij een bepaald bedrag wat minimaal opgehaald moet worden om break-even te draaien.”

Wat heeft de samenwerking JBN concreet opgeleverd?

“We hebben onlangs een écht goede pilot gedraaid. De BSO’s zijn enthousiast en we gaan nu doorpakken, als het goed gaat kan dit nog wel eens een belangrijke inkomstenbron worden voor JBN. Martijn heeft hierbij mede aan de basis gestaan. We zijn hem daar dan ook dankbaar voor.”

Zou je andere sportorganisaties aanbevelen om met een sportmarketingbureau samen te werken?

“Ik zou dat zeker aanbevelen, helemaal aan middelgrote bonden waar ook wij onder vallen. De middelgrote en kleinere bonden vinden het nog wel eens lastig om met een commerciële blik ergens naar te kijken. Een inzicht van buitenaf, zoals die van Martijn, helpt daarbij.”

Deel het artikel via: