De derde dinsdag in September betekent traditiegetrouw de Miljoenennota. In deze begroting worden de budgetten van het kabinet gepresenteerd aan het volk. Uiteraard gaat mijn interesse vooral uit naar de plannen ten aanzien van de sport. In deze blog een opsomming van de belangrijkste plannen voor de sport.

Dat sport commerciële en maatschappelijke toegevoegde waarde biedt wisten sporters, sportliefhebbers en sportmarketeers natuurlijk al lang. Het positieve effect van sport wordt tijdens Prinsjesdag ook door het huidige kabinet Rutte III nog maar eens onderstreept. In de troonrede gaf de koning aan dat sport een belangrijke rol heeft in het bouwen van een hechte en sterke samenleving. Hij benoemde de kracht van verenigingen, vrijwilligers en het samenkomen van de hele samenleving bij bijzondere sportprestaties.

Passage uit Rijksbegroting 2019 XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Sporten en bewegen met plezier is belangrijk. Of je nu jong bent of oud, man of vrouw, ziek of gezond, met of zonder beperking; elke Nederlander moet in zijn eigen omgeving met plezier kunnen sporten en bewegen. Door sport ontmoeten we elkaar. En sport leert ons onuitwisbare levenslessen. Over doorzetten, samenwerken, eerlijkheid, respect voor elkaar en omgaan met verlies. Onze topsporters maken ons trots. Sport verbindt en verbroedert. En natuurlijk: door te sporten en te bewegen blijven we gezond en fit.

Sport als hét middel om problemen in de gezondheidszorg, vereenzaming en leefbaarheid in alle regio’s van Nederland het hoofd te bieden. Sport als middel om de migratieproblematiek aan te pakken. Zoals Nelson Mandela al zei in 2010 tijdens het WK in Zuid-Afrika: “Sport has the power to change the world. It has the power to inspire, it has the power to unite people in a way that little else does.”

Een sportieve samenleving, hoe gaan we dat doen? Minister Bruins van sport heeft heldere doelstellingen in het Sportakkoord opgenomen om uiteindelijk Nederland (verder) te verenigen. Maar wie gaat dat betalen? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat de volgende investeringen doen om dit sympathieke doel te realiseren:

  • Sport en bewegen in de buurt (1 miljoen)
  • Inclusief sporten (3,2 miljoen)
  • Vaardig in bewegen bij kinderen (5,3 miljoen)
  • Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties (87 miljoen)
  • Positief Sportklimaat (7 miljoen)
  • Vitale sportaanbieders (9 miljoen)
  • Topsportevenementen (12,6 miljoen)
  • Topsportprogramma’s (39,5 miljoen)
  • Kennis en innovatie sportbeleid (8,6 miljoen)

Dit betekent in de praktijk onder andere dat het aantal buurtcoaches (fte’s) verder uitgebreid wordt van 2.900 naar 3.625. De vrijgestelde vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd van € 1.500,- naar € 1.700,-. Dat maakt het financieel aantrekkelijker om als vrijwilliger in de sport aan de slag te gaan. In elke gemeente komen beweegprogramma’s voor kinderen onder de zes jaar, zodat de motorische vaardigheden van kinderen verbeteren. En door de sporthulpmiddelenregeling uit te breiden, kunnen nog meer mensen met een beperking deelnemen aan sport.

Ook is aan een passende subsidieregeling voor sportaccommodaties gewerkt. Sportclubs zonder winstoogmerk, kunnen subsidie aanvragen indien zij willen gaan investeren in, of werk laten verrichten t.b.v. de accommodatie. De subsidie van 20% zorgt ervoor dat het verdwijnen van de btw aftrekmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd. Op deze manier wordt investeren in de accommodatie niet ‘duurder’, zodat de sporter niet geconfronteerd hoeft te worden met een hogere contributie.

Daarnaast werkt de overheid samen met veel partijen om ouderen vitaal te houden. Hierbij spelen sportorganisaties ook een belangrijke rol. Deze week heb ik gesproken met het bestuur van Gold Stars Heracles, die in Twente mooie stappen zetten om ouderen aan ‘Walking Football’ te krijgen. Een mooi voorbeeld van het stimuleren van beweging en participatie onder ouderen door een sportorganisatie in ons mooie Twente.

Het is echter niet alleen goed nieuws. Vanaf 1 januari 2019 gaat de belasting op consumpties omhoog (van 6% naar 9%). Dit ga je natuurlijk merken in je portemonnee bij het bestellen van een drankje of wat eten in de kantine van je sportvereniging of bij het bezoek aan een stadion of sportevenement.

Maar al met al kunnen we concluderen dat de overheid sport nog meer gaat omarmen.

Ook voor het bedrijfsleven, gemeentes en welzijnsorganisaties in Twente en de Achterhoek is er wat mij betreft nog voldoende winst te halen. De commerciële en maatschappelijke waarde van sport kunnen we gezamenlijk verhogen. Dit door de juiste verbindingen te zoeken en de belangrijkste ontwikkelingen op te pakken. Dit zorgt voor een positief effect op de (top)sport, het verenigingsleven, het bedrijfsleven, de leefomgeving en de kwaliteit van leven. De uitdaging voor Sport2Inspire is om in Twente en de Achterhoek hier een mooie bijdrage aan te leveren. Deze kansen moeten we niet laten liggen. Verenigen en in beweging zetten zijn de uitdagingen!

Passage uit Rijksbegroting 2019 XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

De gezamenlijke ambities van de sport, gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven worden de komende tijd verder uitgewerkt tot concrete acties en plannen. Acties en plannen die passen in de steden en dorpen, gemeenten en regio’s. Samen zorgen we ervoor dat iedereen lol in sport kan hebben. Nu en in de toekomst.

Download hier de hele Rijksbegroting 2019 XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport