De zomervakantie is al bijna inzicht! Een mooi moment om de accu weer op te laden, om uit te rusten of om van het mooie weer te genieten. Maar ook een mooi moment om eens kritisch te kijken of uw bedrijf alle sponsoring optimaal activeert en of deze ondersteunend is aan het bedrijfs-DNA. Sport2Inspire heeft het afgelopen half jaar verschillende merken mogen ondersteunen met de invulling van de sponsoring, activatie en uitvoering in content creatie op het gebied van sport.

Hiervoor gebruiken wij onze Sponsor Effectiviteits Scan (SES). Deze SES geeft het bedrijf een mooi beeld van de huidige status van de sponsoring, de mogelijkheden en de aansluiting op het bedrijfs-DNA en de doelstellingen.

De doelgerichte methode helpt het bedrijf of merk meer te halen uit de sponsoring in de sport en geeft heldere inzichten in de verschillende mogelijkheden. Veel sportcompetities starten de komende maanden, een mooi moment om de sponsoruitgaven eens kritisch onder de loep te nemen en meer effect te realiseren met uw sponsoring.

Vanuit de SES doorlopen wij de volgende stappen:

Door middel van een interactieve sessie met medewerkers van uw bedrijf bespreken wij de huidige sponsoring, de (marketing)doelstellingen van het bedrijf en hoe we deze doelstellingen realiseren door op een effectieve manier het sponsorship te activeren. In deze sessie bepalen we tevens een helder (sponsor)doel en koppelen dit aan (een) relevante doelgroep(en) van uw bedrijf. Richt de sponsoring zich op het stimuleren van (nieuw) personeel, op het bekend maken van potentiële klanten met uw merk, binding te creëren met uw merk of op het lanceren van nieuwe producten of diensten?

Wanneer Sport2Inspire de doelstellingen en bedrijfs-DNA samen met u heeft geanalyseerd stellen wij een SES-document op met heldere kaders, waar in de toekomst opgelet dient te worden bij de totstandkoming van sponsoring en activatie zodat die qua branding / uitstraling aansluit op die van uw bedrijf. Daarnaast voorziet het document ook in een creatief basisconcept binnen uw sponsorpropositie.

Sport2Inspire kan u ook helpen met de (cross mediale) implementatie van de activatie, resultaten meten en het analyseren van de opgezette sponsoractivities/-campagnes.

Wij komen graag een keer vrijblijvend bij uw bedrijf langs om onze SES met u te bespreken.

Joris Krabbenborg, Marketing Manager, Carel Lurvink B.V. over onze aanpak:

Sports2Inspire heeft ons geholpen bij het koppelen van onze bedrijfsdoelstellingen aan onze sportsponsorinitiatieven. Via een interactieve inspiratiesessie hebben we een duidelijker beeld gekregen welke thematiek we kunnen koppelen aan onze sponsoractiviteiten. Samen met Sport2Inspire hebben we duidelijke sponsor doelstellingen bepaald die we samen gaan halen de komende jaren. Als e-commerce speler en groothandel in schoonmaak- en veiligheidsartikelen zijn we elke dag bezig met MVO en de footprint die we achterlaten. Via Sports2Inspire hebben we dit kunnen koppelen aan het sponsorschap van Team Sunweb, FC Twente en de Military Boekelo. Door Martijn zijn ervaring binnen de sportwereld en onze marktkennis hebben we een duidelijke strategie bepaald. Uit deze strategie zijn verschillende activaties ontwikkeld die nu samen met Sports2Inspire uitgerold worden.