fbpx

Sport2Inspire

NEDERLANDSE curling bond

opdrachtgever

Curling is een precisiesport die bekend staat om zijn tactiek, teamwork en spanning. De missie van de Nederlandse Curling Bond is om de curlingsport in Nederland te faciliteren en te bouwen aan een infrastructuur waarmee een wisselwerking ontstaat tussen een brede basis met een landelijke competitie en dat er op internationaal niveau blijvend kan worden meegestreden in de top-tien van de wereld - en deelname aan de Olympische en Paralympische Spelen kan worden bewerkstelligd.

opdracht

De Nederlandse Curling Bond heeft Sport2Inspire ingeschakeld om een concept te ontwikkelen dat gericht is op het versterken van de band tussen de bond en de aan haar verbonden verenigingen. Daarnaast was het doel om nieuwe verenigingen en leden aan te trekken die zich willen aansluiten bij de bond.

resultaat

Sport2Inspire heeft haar uitgebreide expertise op het gebied van marketing en communicatie ingezet om een conceptplan te ontwikkelen voor de Nederlandse Curling Bond. Dit plan heeft als doel om de relatie met bestaande verenigingen te versterken en het aantrekken van nieuwe leden en verenigingen te bevorderen. Door onze kennis en ervaring in te zetten, zijn wij in staat om de Nederlandse Curling Bond te ondersteunen bij het behalen van haar doelstellingen en het verder ontwikkelen van haar organisatie.