SportNatuur en Sport2Inspire slaan de handen in één om SportNatuur als sportmarketing initiatief in de markt te zetten. Het doel is om het concept SportNatuur te realiseren om sport en de natuur meer met elkaar laten te verbinden.

SportNatuur is een concept als sportieve en toeristische aanjager, die op lokaal en regionaal niveau de sportomgeving en natuur actief met elkaar verbindt. SportNatuur is uniek en het eerste recreatie sportpark zonder hekken en slagbomen.

SportNatuur is de verbinder tussen inspanning en ontspanning, tussen indoor en outdoor, tussen bestaande sportfaciliteiten en nieuwe accommodaties. SportNatuur verbindt ook met het plaatselijke en lokale bedrijfsleven. Bij SportNatuur draait het om sporten, voeden en herstellen in de natuur. Hierbij zijn de lokale ondernemers onmisbaar.

“Via mijn contacten bij Saxion Hogeschool sprak ik met Rob Wegdam (bedenker SportNatuur). Rob heeft in Losser al mooie stappen gemaakt met het concept. Vanuit de expertise van Sport2Inspire denken wij samen een nog betere propositie te kunnen realiseren met als ultieme doel de realisatie van SportNatuur in een prachtige gemeente in deze regio.” aldus Martijn van der Lee eigenaar van Sport2Inspire.