Veel bedrijven of organisaties zijn actief in (sport)sponsoring, zo ook in Twente en de Achterhoek. Een reclamebord langs het sportveld, een logo in de magazines van een lokale (sport)vereniging, de naam bedrukt op de sportshirts; we zien de sportsponsoring over de gehele (breedte)sport terug. Maar welke doelstellingen zijn er mogelijk met sportsponsoring? En welke selectiecriteria spelen mee in de keuze om te gaan sponsoren?

Om deze vragen te beantwoorden heb ik, in het kader van mijn afstuderen, onderzoek gedaan naar de doelstellingen en uitdagingen binnen de sportsponsoring in Twente en de Achterhoek. Mijn naam is Joris Gröniger, afstuderend bij Sport2Inspire voor de opleiding Sportkunde aan het Windesheim. In dit kwalitatieve onderzoek heb ik meerdere interviews gehouden met medewerkers van bedrijven die al actief zijn in de sportsponsoring.

DOELSTELLINGEN VAN BEDRIJVEN MET DE SPORTSPONSORING?

Uit mijn onderzoek blijkt dat een drietal doelstellingen door alle geïnterviewden wordt genoemd:

  • Het verhogen van naamsbekendheid
  • Contact met relaties verbeteren en uitbreiden
  • Het bereiken van een (lastig bereikbare) doelgroep

De achterliggende gedachtes van de doelstellingen zijn echter wel anders. Dit verschil kan worden verklaard door de diverse sectoren waarin de geïnterviewden zich bevinden. Deze achterliggende gedachtes hebben vaak te maken met de normen en waarden die een bedrijf hanteert en wat het bedrijf uit wil stralen.

WAAR IS VOLGENS BEDRIJVEN DE MEESTE WINST TE HALEN BIJ SPORTSPONSORING?

In het onderzoek heb ik ook gekeken naar wat de grootste ‘uitdagingen’ zijn met betrekking tot de eigen sportsponsoring. Uit de interviews kwamen unaniem twee uitdagingen naar voren. De bedrijven geven aan dat er een veel hoger rendement uit sportsponsoring te halen valt dan er op dit moment wordt gedaan. Bij de vraag op welke manier, blijkt dat bedrijven dat een lastig vraagstuk vinden. Ook is het meetbaar maken van sportsponsoring een grote uitdaging. Bedrijven hebben (vaak) een duidelijk overzicht van de kosten van de betreffende sportsponsoring, maar wat het daadwerkelijk oplevert, is niet helder. Hoe scherper de income en outcome (afhankelijk van je doelstelling(en))  van sportsponsoring wordt omschreven, hoe gerichter er gestuurd kan worden, en dus hoe effectiever en waardevoller de sportsponsoring is.

Een hoger rendement en meetbaarheid zijn lastige facetten binnen de sponsoring.  Hier is dan ook nog vaak winst te halen. Sportsponsoring kan van grote toevoegde waarde zijn voor bedrijven op het commerciële én maatschappelijke vlak!

De doelstellingen en uitdagingen uit het onderzoek ziet Sport2Inspire ook vaak terug bij de bedrijven die zij hebben begeleid. Toch zijn er nog wel aanvullende doelstellingen te noemen die niet expliciet uit het onderzoek naar voren kwamen, aldus Sport2Inspire.

SELECTIECRITERIA VOOR OVERWEGING SPONSORING?

Diverse selectiecriteria spelen mee in de keuze om een partnership (sponsoring) aan te gaan. Deze criteria worden doorlopen om tot een uiteindelijke keuze te komen maken om het partnership aan te gaan of aan te passen. Uit mijn onderzoek blijkt dat de aard van de sport, de exposure aan de doelgroep, het imago van de sport en gelijke normen en waarden allemaal facetten zijn die mee spelen in het keuzeproces. Uit het onderzoek bleek persoonlijke interesse ook een criterium. Persoonlijke interesse speelt volgens de geïnterviewden vaak een rol, maar dit mag volgens hen eigenlijk niet het geval zijn.

Het benutten van de kansen en het stellen van heldere doelstellingen binnen het partnership blijft voor vele bedrijven een uitdaging. Vind jij het ook lastig om effectief in te spelen op de recente ontwikkelingen of denk je dat je meer uit de sportsponsoring kan halen?

Sport2Inspire helpt je graag om jouw (sport)sponsoring naar een hoger niveau te tillen om zo jouw maatschappelijke en/of commerciële doelstellingen te bereiken. Wij staan altijd open voor een (vrijblijvend) gesprek!

Met sportieve groet,

Joris Gröniger

📧 info@sport2inspire.nl
📞 (+31) (0)53-8200927
💻 sport2inspire.nl

Sport2inspire maakt het investeren in sport meer dan waard!